Statek Kvítkův Dvůr

Navštivte statek Kvítkův Dvůr, situovaný cca 600 metrů západně od českokrumlovské zámecké zahrady.

Kvítkův Dvůr je starobylý zámecký statek, který najdete v Českém Krumlově cca 600 metrů západně od zámecké zahrady.

 

Historie Kvítkova Dvora

Kvítkův Dvůr, situovaný západně od krumlovského zámku na východním svahu kopce Liščí díra poblíž staré poutní cesty do Kájova, vznikl zřejmě jako sídlo leníka krumlovských pánů někdy ve 13. - 14. století. Roku 1423 byl vypálen husity. Současná podoba areálu Kvítkova Dvora pochází z rozsáhlé barokní přestavby, která probíhala po roce 1750, a z následné menší stavební úpravy z posledního desetiletí 19. století. Jedinečné jsou rokokové interiéry s výmalbou od Františka Jakuba Prokyše.

 

Současné využití

Kvítkův Dvůr je v soukromém vlastnictví, avšak konají se zde prohlídky pro veřejnost, koncerty i svatební obřady. Možný je pronájem společenských prostor i pro jiné slavnostní příležitosti.

 

Více informací k prohlídkám či pronájmům unikátních historických prostor naleznete zde.