• zámek Český Krumlov

Zámek Český Krumlov – sídlo krumlovských vévodů

Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. V původní půdorysné dispozici, hmotové skladbě, interiérové instalaci i architektonickém detailu je dochován stavební vývoj od 14. do 19. století.

 

 


Akce

Koncert Ellen Hayun Lee a Prah-a-harP kvartetu v Maškarním sále zámku Český Krumlov

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Zámek Český Krumlov, IV. zámecké nádvoří, Maškarní sál

25. 7. 2024

19.30 – 21.30

Koncert Esther Abrami a Virtuosos V4+ v českokrumlovské zámecké jízdárně

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Zámek Český Krumlov, Zámecká jízdárna

26. 7. 2024

20.00 – 22.00

Koncert Simply Quartetu v Maškarním sále zámku Český Krumlov

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Zámek Český Krumlov, IV. zámecké nádvoří, Maškarní sál

31. 7. 2024

19.30 – 21.30

Koncert Vášně akordeonu v českokrumlovské zámecké jízdárně

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Zámek Český Krumlov, Zámecká jízdárna

2. 8. 2024

19.30 – 21.30


TÉMA ROKU 2024

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme pro vás připravili: