Výběr z akcí 2023

Výjezdní semináře studentů Fakulty architektury ČVUT

Termíny: 21.-23.04.2023, 24.-26.11.2023

Organizátor: České vysoké učení technické v Praze, FA - Partnerská univerzita Studijního centra

Studenti pod vedením pedagogů Martina Čtveráka, Tomáše Tomsy a Tomáše Eflera se intenzivně věnovali práci na svých projektech pro památkově exponované lokality. Výjezdní semináře iniciované před lety vedoucím Ústavu památkové péče FA ČVUT prof. Václavem Girsou významně přispívají ke kvalitě studentských prací, mj. i možností reflexe bohatých stavebních a restaurátorských zkušeností z prostředí Státního hradu a zámku a historického jádra města Český Krumlov – památky UNESCO.

https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/ateliery/130-atelier-girsa-atelier-obnovy-architektonickeho-dedictvi

https://www.fa.cvut.cz/cs/fakulta/o-fakulte

Anomalia – tvůrčí semináře pro profesionály i pokročilé studenty filmové animace

Termíny akcí: 02.-14.04.2023, 14.-26.05.2023, 13.08-08.09.2023

Organizátor: Anomalia (Bohemian Multimedia spol. s r.o.)

Jak formulovat příběh, modelovat charaktery postav, vizualizovat postavy a prostředí příběhu? Rozhýbat, dopracovat digitální efekty… To vše v malých skupinách, v určitém časovém bloku, s potřebou a nutností dohodnout se, najít nejlepší řešení, navázat na práci předchozího týmu a připravit nejlepší možné prostředí pro navazující kolegy.

Projekty ,,Anomalia“ znamenají velmi intenzivní a velmi praktickou týmovou edukaci scénaristů, výtvarníků, animátorů a počítačových grafiků z různých zemí Evropy pod vedením mentorů s rozsáhlými zkušenostmi s prací pro taková studia jako např. Disney, DreamWorks, HBO nebo Pixar (v r. 2023 Daniel Holland, Tiago Bulha, Tara Rueping, Richard Pursel, Luke Anderton, William Buckley, Rodrigo de Deus, Rustam Hasanov).

V několika posledních letech se pořadatelé seminářů rádi vracejí do inspirativních prostorů Studijního centra.

https://www.anomalia.eu/  

https://www.3bohemians.eu/about-us/

Dalhousie summer school - Fountain School of Performing Arts

Termín akce: 02.09.-03.07.2023

Organizátor: Dalhousie University, Kanada - Partnerská univerzita Studijního centra

Čtyřtýdenní kurz kanadských studentů se podobně jako každoročně zabýval evropskými kulturními dějinami od počátku novověku do 19.století s akcentem na období baroka a klasicismu. Kromě teoretických přednášek byly na programu např. speciální prohlídky zámku na téma „Barokní životní styl“ a „Barokní zahrada jako místo odpočinku, setkání a zábavy“ (s vrchním zámeckým zahradníkem Jiřím Olšanem), komentovaná prohlídka Zámeckého barokního divadla a divadelních depozitářů s Milanem Antošem, prohlídka Konírny s exkluzivní expozicí zápřahů, koňských postrojů a čabrak a s ikonografií jízdních šlechtických festivit nebo exkurze v českokrumlovské zámecké pobočce Státního oblastního archivu Třeboň. Nechyběla tradiční návštěva Prahy s operním představením a závěrečná účast na Barokní noci na zámku Český Krumlov.

https://www.dal.ca/

Pražský hudební institut – letní mezinárodní interpretační kurzy

Termín: 16.-23.07.2023

Organizátor: Pražský hudební institut z.ú.

V různých prostorách historického jádra Českého Krumlova včetně zámeckého Studijního centra se mladiství i dospělí studenti mohli zúčastnit Mistrovských pěveckých kurzů Vladimíra Chmela a Franze Hawlaty, Tanečních kurzů Jiřího Horáka, Instrumentálních kurzů Martina Škampy, Marie Kocián Mátlové, Petera Toperczera nebo Marka Kozáka. V čase kurzů se uskutečnilo několik koncertů jak lektorů, tak i samotných účastníků.

https://www.prazskyhudebniinstitut.cz/

Mistrovské hudební kurzy a společné muzicírování

Termín: 05.-11.08.2022

Organizátor: SZUŠ Natanael

Instrumentální a pěvecké letní kurzy především pro školou povinné studenty spojené s koncerty absolventů i lektorů. Velmi sympatická vzdělávací iniciativa pod vedením lektorů .

https://www.szusnatanael.cz/

Festival barokních umění – XVI.ročník, Barokní opera L´Echo Ravvivata

Termín : 15.-17.09.2023

Organizátor: Centrum barokní kultury, z.s.

Podobně jako v jiných letech se Studijní centrum stalo zázemím pro sólisty a členy barokního orchestru Hof-Musici během závěrečných zkoušek a v čase novodobé světové premiéry barokní pastorální opery Antonia Gianettiniho, zkomponované v Benátkách r. 1681 na zakázku lotrinského vévodského dvora a poprvé provedené téhož roku v Innsbrucku. Opera byla rekonstruována souborem Hof-Musici pod vedením kapelníka Ondřeje Macka podle rukopisné partitury unikátně dochované v Rakouské národní knihovně ve Vídni a podle výtisku libreta uloženého ve Vídeňské městské knihovně.

http://www.festival.krumlov.cz/index.php?page=page&kid=19

Festival barokních umění – Muzikologická konference

Termín : 16.-17.09.2023

Organizátor: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Pravidelnému mezinárodnímu setkání muzikologů a hudebních historiků při příležitosti Festivalu barokních umění vévodil tentokrát leitmotiv „Bytosti přirozené i nadpřirozené v italské opeře“. Studijní centrum zabydlili bohové, víly, fúrie, démoni, rostliny, zvířata a všeliká alegorická stvoření mající tradici v antice a mediteránním prostoru, ale i jejich paralely v zaalpském prostředí.

http://www.festival.krumlov.cz/index.php?page=page&kid=37

Burza škol

Termín : 10.10.2023

Organizátor:  Jihočeská hospodářská komora

Jak si vybrat střední školu, kterou chci studovat? Kde mě nejlépe pomohou připravit na profesi, kterou bych rád vykonával/-a? Jak získat odborné nebo všeobecné základy pro další kariéru? Odpovědi na podobné otázky, které si každoročně kladou mnozí deváťáci, mohla poskytnout nabídková a prezentační burza středních škol působících v regionu pořádaná s podporou Jihočeské hospodářské komory.

Škola dějin umění – Mezi pozdní gotikou a renesancí

Termín : 26.-29.10.2023

Organizátor: ARS AURO PRIOR, PhDr. Peter Kováč

Víkendový seminář včetně přednášky pro širokou veřejnost pořádaný především k poctě oltáře sv. Anny, jenž v dílně Monogramisty IP vznikl před 500 lety, nachází se dnes v Rožmberské kapli zámku v Českém Krumlově  a je jedním z největších uměleckých pokladů Českého Krumlova. O nástupu renesančního světonázoru a jeho postupném prosazování napříč Evropou včetně reflexí ve výtvarném umění přednášeli PhDr. Peter Kováč a Prof. Dr. Jaroslav Čechura.

V průběhu roku 2023 se uskutečnila řada dalších zajímavých akcí, např.:

 • Koncerty žáků a učitelů Soukromé ZUŠ Natanael - tradiční pravidelná spolupráce s nestátní hudební školou působící v českokrumlovském regionu (https://www.szusnatanael.cz/ )
 • Koncerty žáků ZUŠ Český Krumlov – díky výborným akustickým parametrům Sloupového sálu jsme pomohli vytvořit výborné prostředí pro ročníkové žákovské koncerty nejstarší hudební školy v republice (https://zus-ceskykrumlov.cz )
 • Erasmus a Erasmus+ . Podobně jako každý rok jsme poskytli zázemí pro výměnné edukační programy VŠ a SŠ studentů ze zahraničí s ubytováním ve Studijním centru. Tentokrát pro studenty The University of Nebraska at Kearney, US (ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci) nebo studenty Gymnasia Biedenkopf, D (ve spolupráci s Gymnáziem Český Krumlov)
 • Mezinárodní filmový festival Jeden svět Český krumlov – promítání dokumentárních filmů zaměřených na sociální problematiku a témata lidských práv a rovnosti. Promítání pro školy v sálech Studijního centra a ubytování hostů festivalu. (https://www.jedensvet.cz/festival )
 • Festival komorní hudby Český Krumlov, který začíná tradičně Barokní nocí, slavností, která se snaží co nejvíce přiblížit historickým dobovým barokním slavnostem, mimo jiné i v autentických prostorách celosvětově unikátního Zámeckého barokního divadla (https://www.komorni-festival.cz/cz/festival-komorni-hudby-cesky-krumlov/ ). Nokturno na téma „Vivat tango!“ ve Sloupovém sále Studijního centra.
 • Přednášky sdružení Krumlovský baráky s cílem připomenout řadu zajímavých krumlovských domů a lokalit ztracených během rozrůstání a přestaveb města v posledních 150 letech. Témata „Zmizelé krumlovské zahrady“ a „Krumlov v devadesátkách“ (https://krumlovskybaraky.cz/ )
 • Koncerty českokrumlovského pěveckého sboru Bellaria a jeho hostů
 • Koncert Chairé - vánoční písně a příběhy českého středověku, baroka a klasicismu v provedení renomovaného příbramského souboru pod vedením Josefa Krčka
 • Benefiční komunitní koncerty na podporu dětí z místní romské komunity nebo na podporu konkrétní rodiny v obtížné situaci, koncerty místních hudebních souborů
 • Profesní a oborová setkání, např. členů Jihočeské hospodářské komory, Unie dětských lékařů Jihočeského kraje, výjezdní firemní porady
 • Náhradní výuka SZUŠ Natanael v prostorách SC a Mincovny během rekonstrukce mateřských školních tříd – zajímavá vzájemná zkušenost a podnětné využití prostorových kapacit zámku

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.