O hradu a zámku Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov patří nejen svou rozlohou, ale také architektonickou úrovní a kulturní tradicí mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. V původní půdorysné dispozici, hmotové skladbě, interiérové instalaci i architektonickém detailu je dochován stavební vývoj od 14. do 19. století.

Vysoké hodnocení místa domácími i zahraničními odborníky vedlo postupně k získání statutu nejvyšší památkové ochrany. V roce 1963 se město stalo městskou památkovou rezervací, v roce 1989 byl areál zámku vyhlášen národní kulturní památkou a v roce 1992 byl celý historický komplex zapsán do Seznamu památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Zámecký areál

Areál českokrumlovského zámku je jedním z nejrozsáhlejších ve střední Evropě. Zahrnuje 46 budov a palácových stavení soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří a 12,49 hektaru zámeckých zahrad a ostatních ploch.