Výběr z akcí 2022

Anomalia - tvůrčí vícedenní semináře pro studenty filmové animace

Termíny: 27.02-04.03.2022 / 24.04.-26.05.2022 / 03.-14.07.2022 / 14.08.-09.09.2022/ 27.11.-09.12.2022

Pořadatel: Anomalia (Bohemian Multimedia spol. s r.o.)

Jak formulovat příběh, modelovat charaktery postav, vizualizovat postavy a prostředí příběhu? Rozhýbat, dopracovat digitální efekty… To vše v malých skupinách, v určitém časovém bloku, s potřebou a nutností dohodnout se, najít nejlepší řešení, navázat na práci předchozího týmu a připravit nejlepší možné prostředí pro navazující kolegy.

Projekty ,,Anomalia“ znamenají velmi intenzivní a velmi praktickou týmovou edukaci scénaristů, výtvarníků, animátorů a počítačových grafiků z různých zemí Evropy pod vedením mentorů s rozsáhlými zkušenostmi s prací pro taková studia jako např. Disney, DreamWorks, HBO nebo Pixar (v r. 2022 Shelley Hoffman, Len Simon, Tim Stam, Benoit Robert, Rustam Hasanov).

V několika posledních letech se pořadatelé seminářů rádi vracejí do inspirativních prostorů SC.

https://www.anomalia.eu/

https://www.3bohemians.eu/about-us/

Výjezdní semináře studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze

Termíny: 08.-10.04-2022 / 04.-06.11.2022

Pořadatel: České vysoké učení technické v Praze, FA - partnerská univerzita Studijního centra

Studenti pod vedením vedoucího Ústavu památkové péče FA ČVUT prof. Václava Girsy a dalších pedagogů Martina Čtveráka, Tomáše Tomsy a Tomáše Eflera se intenzivně věnovali práci na svých projektech pro památkově zajímavé lokality. Významným příspěvkem do diskusí o studentských pracích je reflexe bohatých stavebních a restaurátorských zkušeností z prostředí Státního hradu a zámku a historického jádra města Český Krumlov – památky UNESCO.

           https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/ateliery/130-atelier-girsa-atelier-obnovy-architektonickeho-dedictvi

           https://www.fa.cvut.cz/cs/fakulta/o-fakulte

Seminář Nejstarší  obraz Senftenbergu na zámku Český Krumlov

Termín: 23.04.2022

Pořadatel: NÖ Regional a Pfarrei Senftenberg, Rakousko

+ Státní hrad a zámek Český Krumlov

Jednodenní seminář pro veřejnost s prezentací prvního známého vyobrazení hornorakouského Senftenbergu z r. 1688 od Heinricha Veerleho, které se nachází přímo v historických interiérech Státního zámku Český Krumlov. S historií této veduty a okolnostmi jejího vzniku seznámila posluchače správcová depozitáře krumlovského zámku Kateřina Hlavničková. O restaurování obrazu a tvorbě jeho autentické kopie hovořil akademický malíř a restaurátor Karel Hrubeš. Po speciální prohlídce zámku pak občané městyse Senftenberg opouštěli Český Krumlov s čerstvou kopií barokního originálu zhotovenou díky dotaci Evropských fondů pro regionální rozvoj Interreg.

https://www.dolni-rakousko.info/vyletni-cile/a-zricenina-hradu-senftenberg

http://archiv.ckrumlov.info/cz/kpr770/

ZČU - plenéry studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (SUTNARKA)

Termín: 16.-20.05.2022

Pořadatel: Západočeská univerzita v Plzni

Čtyřdenní plenéry studentů fakulty designu a umění pod vedením MgA. Marie Kohoutové, vedoucí ateliéru Komiks a ilustrace pro děti. Díky přízní počasí bylo možno čerpat inspiraci v prostředí historického jádra Českého Krumlova a v učebnách Studijního centra následně pak své práce konzultovat a dokončit.

https://www.fdu.zcu.cz/cs/Faculty/

Knihovna K.H. Máchy Litoměřice - studijní cesta 

Termín: 24.-25.05.2022

Pořadatel: Knihovna K.H. Máchy Litoměřice

Studijní cesta zaměstnanců veřejných knihoven z Litoměřicka s návštěvou Městské knihovny a Zámecké historické knihovny v Českém Krumlově, s prohlídkou zámeckých interiérů a následným programem na Hluboké.

https://www.knihovnalitomerice.cz/

https://www.knih-ck.cz/cz/mestska-knihovna-cesky-krumlov/

Dalhousie summer school - Fountain School of Performing Arts

Termín: 27.05.-27.06.2022

Pořadatel: Dalhousie University, Kanada - partnerská univerzita Studijního centra

Čtyřtýdenní kurz kanadských studentů se podobně jako každoročně zabýval evropskými kulturními dějinami od počátku novověku do 19.století s akcentem na období baroka a klasicismu. Kromě teoretických přednášek byly na programu např. speciální prohlídky zámku na téma „Barokní životní styl“ a „Barokní zahrada jako místo odpočinku, setkání a zábavy“ (s vrchním zámeckým zahradníkem Jiřím Olšanem), komentovaná prohlídka Zámeckého barokního divadla a divadelních depozitářů s Milanem Antošem, prohlídka Konírny s exkluzivní expozicí zápřahů, koňských postrojů a čabrak a s ikonografií jízdních šlechtických festivit nebo exkurze v Zámecké historické knihovně. Nechyběla tradiční návštěva Prahy s operním představením a závěrečná účast na Barokní noci na zámku Český Krumlov.

https://www.dal.ca/

 

Konference Město přátelské k dětem - Český Krumlov

Termín: 09.06.2022

Pořadatel: Město Český Krumlov a UNICEF ČR

Hlavním tématem této malé jednodenní konference bylo vytváření dobrých podmínek pro život dětí a rodin ve městech s pomocí globální iniciativy UNICEF Child friendly cities. Na setkání promluvili starosta města Č.Krumlov Dalibor Carda nebo výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba. Svůj názor na život ve vlastním městě a tipy na jeho zlepšení prezentovaly českokrumlovské děti. Ke konci setkání se uskutečnila panelová diskuze odborníků a zástupců měst ČR na téma, co lze pro rodiny a děti konkrétně dělat a jaké jsou jejích praktické zkušenosti s realizací těchto aktivit na lokální úrovni.

https://www.ckrumlov.cz/cz/mesto-cesky-krumlov/

https://childfriendlycities.org/

Pražský hudební institut - letní mezinárodní interpretační kurzy

Termín: 17.-31.07.2022

Pořadatel: Pražský hudební institut z.ú.

V různých prostorách historického jádra Českého Krumlova včetně zámeckého Studijního centra se mladiství i dospělí studenti mohli zúčastnit Mistrovských pěveckých kurzů Vladimíra Chmela a Franze Hawlaty, Tanečních kurzů Jiřího Horáka, Instrumentálních kurzů Martina Škampy, Marie Kocián Mátlové, Petera Toperczera nebo Marka Kozáka. Též se konalo několik koncertů lektorů i účastníků.   

https://www.prazskyhudebniinstitut.cz/

SZUŠ Natanael - Mistrovské hudební kurzy a společné muzicírování 2022

Termín: 31.07.-05.08.2022

Pořadatel: SZUŠ Natanael

Instrumentální a pěvecké letní kurzy především pro školou povinné studenty spojené s koncerty absolventů i lektorů. Velmi sympatická regionální vzdělávací iniciativa.

https://www.szusnatanael.cz/

Celosvětová lyrová konference

Termín: 07.-14.08.2022

Pořadatel: Via Lucis Branschovium, z.s.

8. Celosvětová lyrová konference spojená s mezinárodním lyrovým sympóziem byla týdenním intenzivním setkáním teoretiků, skladatelů, interpretů a studentů hry na různé typy lyr ze všech koutů planety. Tématem tohoto ročníku byla Duchapřítomnost – Hra na lyru jako Umění Přítomnosti.

https://www.lyra-symposium.cz/en/

Studio D - akustika, seminář akustického měření v prostorách

Termín: 31.-23.09.2022

Pořadatel: Studio D - akustika s.r.o.

V rámci semináře „AKUSTIKA 2022“ probíhaly zkoušky měření hluku na pracovišti, komunálního hluku, vibrací na ruku, vzduchové a kročejové neprůzvučnosti, hypotetických výstřelů zbraní apod. Zkoušky a kalibrace přístrojů proběhly s mezinárodní účastí laboratoří například ze Slovenska, Litvy, Rakouska, a dalších zemí. Součástí byla též kolegiální prezentace špičkových technologií pro měření, záznam a reprodukci zvuků daných laboratoří.

https://www.akustikad.com/

Festival barokních umění

- XV. ročník, Barokní opera La Vaghezza del Fato

Termín: 16.-18.09.2022

Pořadatel: Centrum barokní kultury, z.s.

Podobně jako v jiných letech bylo Studijní centrum zázemím pro sólisty a členy barokního orchestru Hof-Musici během závěrečných zkoušek a v čase světové premiéry barokní opery. Tentokrát se jednalo o operu benátského typu La Vaghezza del Fato (Vrtkavost osudu) barokního houslisty Giovanni Buonaventura Vivianiho, jejímuž plánovanému prvnímu provedení během karnevalu roku 1672 ve Vídni zabránil oficiální smutek po úmrtí novorozené dcery Leopolda I. Marie Anny Antonie. Libreto opery nebylo ani vytištěno, v císařově hudební sbírce zůstal uložen pouze jeho rukopis, který se spolu s rukopisem partitury stal podkladem pro rekonstrukci díla pod vedením kapelníka Hof-Musici Ondřeje Macka. Opera tak mohla poprvé skutečně zaznít až po více než 350 letech v Zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově za skromného přispění Studijního centra.   

http://www.festival.krumlov.cz/

Festival barokních umění - Muzikologická konference

Termín: 17.-18.09.2022

Pořadatel: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Pravidelné mezinárodní setkání muzikologů a hudebních historiků při příležitosti Festivalu barokních umění, tentokrát uspořádané nově ve Studijním centru na téma Podoby italské opery 18. století v různých zemích zaalpského prostoru. Jejich lokální a regionální odlišnosti, podíl místních hudebníků a publika.“

http://www.festival.krumlov.cz/

Konference JČU - Journées Québécoisese II

Termín: 20.-23.10.2022

Pořadatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - FF - Ústav romanistiky

Odborná konference zaměřená na francouzský jazyk, literaturu a překlady za účasti vícero rodilých mluvčích z Kanady a Francie. Příklady přednášených a diskutovaných témat: 

Traduire et en faire toute une histoire : les traductions de la Bible en ancien français et l’invention d’une histoire commune

La littérature québécoise d’aujourd’hui contaminée

Nouvelles frontières de la littérature québécoise contemporaine

Variation et changement en français laurentien : perspectives micro-diachroniques

Enquête sur une mort annoncée : Mille secrets mille dangers d’Alain Farah

Terminologie et lexicologie computationnelles : exploration outillée du lexique en corpus

Le racisme au Québec dans la fiction littéraire et le discours essayistique contemporain

https://www.ff.jcu.cz/cz/fakulta/ustavy/ustav-romanistiky

V průběhu roku 2022 se uskutečnilo mnoho dalších zajímavých akcí, např.:

 • SZUŠ Natanael v našich prostorách měla několikrát v průběhu roku koncerty svých studentů i vyučujících - https://www.szusnatanael.cz/

 • Erasmus + ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou sv. Anežky České v Českém Krumlově - v rámci této akce probíhaly výměnné edukační pobyty středoškolských studentů ze zahraničí s ubytováním ve Studijním centru - https://erasmus-plus.ec.europa.eu/cs  

 • Mezinárodní filmový festival jeden svět Český Krumlov - promítání dokumentárních filmů zaměřených na sociální problematiku a témata lidských práv a rovnosti - https://www.jedensvet.cz/festival  

 • Benefiční koncert pro Ukrajinu, zdravotní potřeby a ukrajinské Romy, který se svými kolegy uspořádal p. Robert Kotlár

 • Slavnostní předávání maturitního vysvědčení absolventům Gymnázia Český Krumlov - https://www.gymck.cz/

 • MODA Fashion Day(s) - Žena Českokrumlovska: slavnostní vyhlášení ankety Žena Českokrumlovska. Cenu v roce 2022 vyhrála Štěpánka Koptová - https://www.moda-fd.cz/zena_ck.html

 • Festival komorní hudby Český Krumlov, který začíná tradičně Barokní nocí, slavností, která se snaží co nejvíce přiblížit historickým dobovým barokním slavnostem, mimo jiné i v autentických prostorách celosvětově unikátního Zámeckého barokního divadlahttps://www.komorni-festival.cz/cz/festival-komorni-hudby-cesky-krumlov/

 • Setkání s delegací z Ministerstva kultury Taiwanu - tématem byla výměna zkušeností z oblasti ochrany kulturního dědictví mezi Českou republikou a Taiwanem a možnosti Studijního centra pro praktické vzdělávání taiwanských studentů. Již v roce 2002 po katastrofálních povodních Rada pro kulturní záležitosti Taiwanu přispěla dary na obnovu a rekonstrukci našich místních památek. 

 • Český rozhlas plus - veřejná debata na téma ,, Jak žít s turisty a jak bez nich? ´´ , které se týkalo místní správy a turismu v Českém Krumlově - https://www.youtube.com/watch?v=zr-1xTa4pTI

 • Taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému - Studijní centrum bylo coby zázemí a maskérna figurantů pro komplexní cvičení složek IZS Jihočeského kraje v areálu Zámku Český Krumlov

 • Přednáška Český Krumlov zmizelý - jedna z přednášek sdružení Krumlovský baráky s cílem připomenout řadu zajímavých krumlovských domů a lokalit ztracených během rozrůstání a přestaveb města v posledních 150 letech - https://krumlovskybaraky.cz/

 

 • Přednáška Stručné dějiny středoevropské architektury s ilustrací na konkrétních příkladech v Českém Krumlově proběhla pro mexické studenty z bratislavského institutu vyššího vzdělávání (The College of Central Europe), o.z. - https://www.coceeu.eu/

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.