Přeshraniční spolupráce Senftenberg - Český Krumlov

Přeshraniční spolupráce Senftenberg - Český Krumlov

První kontakt z farnosti Senftenberg přišel přede dvěma lety, kdy farář p. Sordyl oslovil Správu zámku Český Krumlov s dotazem, zda by bylo možné zhotovit kopii veduty městečka a hradu Senftenberg, který je na krumlovském zámku součástí kmenového mobiliáře. Pro farnost Senftenberg je vyhotovení kopie o to významnější, že českokrumlovská veduta představuje nejstarší vyobrazení tamní vesničky a hradu, ačkoli je datace veduty pouze rámcová.
O detailech veduty Senftenbergu, původně eggenberského panství, toho do té doby nebylo příliš mnoho známo. 
Z prapůvodního jednání o vyhotovení kopie českokrumlovské veduty vzešla spolupráce na přeshraničním projektu INTERREG. Dotace z výše uvedeného projektu pokryje doprovodný program vzniku dvou kopií veduty, který si klade za cíl upozornit na dochovaný originál na zámku v Českém Krumlově a na kopie v Rakousku a doprovodí akt jejich předání.
Součástí připravovaného programu bude jednodenní seminář ve Studijním centru na I. nádvoří zámku Český Krumlov, určený především pro občany Senftenbergu, jejich čestné hosty a účastníky připravovaného letního tábora pro mladé malíře.
 
Seminář se uskuteční na zámku v Českém Krumlově v sobotu 23. dubna 2022, v čase od 9:00 do 12:00 hodin (hosty slavnostně přivítá farář ze Senftenbergu Paul Sordyl a kastelán českokrumlovského zámku Dr. Pavel Slavko). Naplánovány jsou krátké přednášky o historii a stavebně-historickém vývoji jednotlivých staveb vyobrazených na vedutě (Horst Camerloher, spolek zříceniny Senftenberg), o malbě samotné (Miroslav Knap - malíř), o tvorbě kopie (Karel Hrubeš - malíř a restaurátor) a historii veduty ve sbírce zámku Český Krumlov (Kateřina Hlavničková - správkyně mobiliáře SHZČeský Krumlov). Jednotlivé příspěvky budou tlumočeny do češtiny/němčiny. Následovat bude slavnostní předání kopií a jejich vystavení vedle originálu. Akce není určena pro širokou veřejnost, s ohledem na omezenou kapacitu prostor. 
 
Letní tábor se uskuteční v termínu 1. 7. - 5. 7. 2022. předpokládaný počet účastníků, z ČR, Slovenska a Rakouska, je 10 - 20 osob ve věku 15 - 20 let.  Znalost německého jazyka je vítána, avšak není bezpodmínečně nutná (bude zajištěno tlumočení do německého a slovenského jazyka). Program je zaměřen především na krajinomalbu (za použití různých malířských technik), předmětem zájmu je primárně zřícenina hradu Senftenberg a příroda v jejím okolí. 
- místo konání: zřícenina hradu Senftenberg
- materiály a podklady pro letní tábor: dodá fara Senftenberg 
- ubytování a stravování: zajišťuje fara Senftenberg
- doprava na vlastní náklady
Kontakt: Fara Sentenberg - farář Paul Sordyl - E-mail. pa.s@aon.at 
 
Projekt přeshraniční spolupráce Senftenberg - Český Krumlov je prezentován na stránkách fary Senftenberg: https://kremstalpfarren.at/pfarre-senftenberg/projekt a v novinovém článku trhové obce Senftenberg (s. 9-10): https://static.senftenberg.at/56/download/aktuell/gemeindezeitung_senftenberg_1_2021_online%20%281%29.pdf