Museum fotoateliér Seidel v Českém Krumlově

Nechte se okouzlit místem, které vypráví příběh o počátcích fotografie a pohnutých osudech průkopníků tohoto řemesla a nechává nahlédnout do života česko-německo-rakouského pomezí konce 19. a první poloviny 20. století. Expozice ateliéru Josefa a Františka Seidelových překvapí svou autenticitou, nepřeberným množstvím dobových snímků, fotopohlednic, skleněných negativů, fotoaparátů i zařízením fotokomory. Atraktivitu unikátní sbírky umocňují Seidelovy osobní deníky i původní zařízení bytu. Díky vysoké míře autenticity a komplexnosti se Museum Fotoateliér Seidel řadí ke skutečným světovým unikátům.

Historie fotoateliéru

Dům z roku 1905 (Linecká č. p. 272) sloužil do roku 1949 jako rodinný dům s fotoateliérem.  Z původního vybavení ateliéru se dodnes dochovala nejen fotokomora, stojany, opony, fotografické přístroje atd., ale především 140 000 skleněných desek, stejně tak i celuloidové pásky s negativy.

Součástí rozsáhlého dědictví jsou i alba fotografií a pohlednic, dokumentující dílo Josefa a Františka Seidelových především z oblasti krajinářské tvorby (tzv. mapy). To vše tvoří unikátní soubor dobových snímků. Velmi zajímavá je i dochovaná bohatá ateliérová tvorba. Tento vzácný "archiv" z konce 19. a poloviny 20. století je opatřen podrobnou dokumentací, např. jmény a adresami portrétovaných osob, účty, seznamy apod.   

Josef Seidel a jeho syn František ve svých dílech mj. zmapovali i dnes již zaniklou část česko-německo-rakouského pohraničí - památky, vesnice a sídla, která již mnohdy neexistují. 

Českokrumlovský rozvojový fond, který je od dubna roku 2005 vlastníkem objektu rodinného domu s ateliérem včetně mobiliáře, významné části díla a práv s tímto majetkem souvisejících, připravil ve spolupráci s domácími i zahraničními partnery projekt, který si kladl za cíl zpřístupnit tento unikát veřejnosti. Mělo tak vzniknout muzeum, významně obohacující nabídku turistického ruchu v rámci místa i celého Jihočeského kraje. Zároveň však mělo jít o významný projekt se zásadním rozměrem poznání a připomenutí historie života v širokém regionu, kde spolu po léta žili Češi, Rakušané a Němci.

Dům se nachází v městské památkové zóně a zároveň byl prohlášen nemovitou kulturní památkou. Cílem připravovaného projektu byla oprava domu, restaurování interiérů, mobiliáře a dochovaného vybavení fotoateliéru a konzervace, digitalizace a archivace fotografického díla. Výsledkem těchto prací mělo být vytvoření veřejně přístupné muzejní expozice, kterou bude tvořit stálá výstava věnovaná dílu Josefa a Františka Seidela a dále prostory pro výměnné sezónní výstavy. Muzeum mělo mít rovněž k dispozici odborné badatelské pracoviště a v objektu mělo být zřízeno česko - německo - rakouského porozumění. 

Díky vysoké míře autenticity a komplexnosti se Museum Fotoateliér Seidel řadí ke skutečným světovým unikátům.

Více informací naleznete na http://www.seidel.cz/cz/museum_fotoatelier_seidel_cesky_krumlov/