Nedokončený památník Ptačí hrádek v Českém Krumlově

Ptačí hrádek, památník na oslavu vítězství spojeneckých vojsk nad Napoleonem Bonapartem v bitvě národů u Lipska roku 1813, je situován západním směrem od českokrumlovského zámku. Objekt byl nedávno zrekonstruován, nyní je v rukou soukromých vlastníků a je zpřístupněn veřejnosti.

Památník byl budován na oslavu vítězství spojeneckých vojsk Ruska, Rakouska a Pruska nad Napoleonem Bonapartem v bitvě národů u Lipska roku 1813, kterým velel bratr českokrumlovského vévody polní maršál Karel I. ze Schwarzenbergu. Návrh památníku vypracoval stavitel kamenné vyhlídkové věže na Kleti Jan Sallaba. Celá stavba se však pro nedostatek finančních prostředků zastavila a došlo pouze k jejímu zastřešení.