Z Českého Krumlova do kláštera ve Vyšším Brodě

  • Fyzická náročnost: Náročné
  • Časová náročnost: do 557 min
  • Občerstvení: Restaurace Gotika - Český Krumlov, Restaurace Kaple - Rožmberk nad Vltavou, Restaurace U Martina - Rožmberk nad Vltavou, Restaurace Růže - Rožmberk nad Vltavou, Restaurace Inge - Vyšší Brod, Restaurace U Hastrmana - Vyšší Brod
  • Vhodné pro vozíčkáře: Ne

Cisterciácký klášter založil roku 1259 Vok I. z Rožmberka. Již od samého začátku se s klášterem počítalo jako s rodovou nekropolí. Na jihozápad od stavby postupně vyrostl impozantní komplex středověkého opevněného kláštera s klášterním kostelem Na Nebevzetí Panny Marie. Od konce 13. století je v klášteře uchováván tzv. Závišův kříž, relikviář s kusem dřeva z Kristova kříže, považovaný za jednu z nejvzácnějších středověkých zlatnických památek na českém území. V průběhu sezóny (duben- září) je klášter přístupný veřejnosti, návštěvníky provádějí průvodci. Mimo sezónu je třeba návštěvu domluvit předem.

Cisterciácký klášter založil roku 1259 Vok I. z Rožmberka. Krátce poté zakladatel daroval klášteru okolní pozemky, včetně osady Vyšší Brod. Již od samého začátku se s klášterem počítalo jako s rodovou nekropolí. Na jihozápad od stavby  postupně vyrostl impozantní komplex středověkého opevněného kláštera s klášterním kostelem Na Nebevzetí Panny Marie. Klášter prodělal několik období úpadku, z nichž nejvýznamnější byly úpadky ve 14. století, v období husitských válek, kdy byl klášter vypálen a ve 40. letech minulého století, kdy byli mniši vyhnáni nacisty.
Na počátku 50. let byl klášter přepaden příslušníky StB a SNB, kteří bez jakéhokoliv podkladu klášter zabrali a mnichy odvezli do internačních táborů. V následujících letech klášterní areál pustl. Místní JZD usilovalo o přebudování kláštera ve sklad zemědělské techniky, k realizaci tohoto plánu však nikdy nedošlo. Z nejcennějších částí kláštera bylo vytvořeno muzeum, avšak do stavby se neinvestovalo a značná část movitého majetku byla rozkradena.
V roce 1990 se do kláštera vrátili první dva mniši a v následujících letech se podařilo postupně obnovit komunitní život. K 1. lednu 2015 čítala Klášterní kapitula tři mnichy s trvalými sliby, v klášteře pak dále žije jeden bratr s časnými sliby a jeden kandidát. Současným představeným kláštera je převor Justin Berka.

V průběhu sezóny (duben- září) je klášter přístupný veřejnosti, návštěvníky provádějí průvodci. Mimo sezónu je třeba návštěvu domluvit předem.


Tipy na výlet

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie je překrásnou ukázkou jihočeské pozdní gotiky. Založen byl v polovině 14. století, avšak jeho současná podoba je výsledkem pozdně...

Hrad Maškovec (též Kotek nebo Kotkův Hrádek) byl vybudován v polovině 14. století příslušníky pánů z Újezda, kteří byli podle erbovního znamení střely příbuznými Bavorů...

Hrad Pořešín založili na přelomu 13. a 14. století příslušníci rodu Bavorů ze Strakonic jako správní centrum svých vzdálenějších majetků. V roce 1434 postoupil císař...