Ocenění Europa Nostra 2017 pro hospitál Kuks

Hned dva projekty z České republiky, obnova barokního areálu v Kuksu a celonárodní vzdělávací projekt Památky nás baví, uspěly v náročné mezinárodní konkurenci a získávají ocenění Europa Nostra. Vítěze takzvaných památkářských Oscarů dnes oznámili zástupci Evropské komise a sdružení Europa Nostra. Porota přitom 29 laureátů v celkem čtyřech kategoriích vybírala z více než dvou stovek zaslaných projektů.

„Pro Českou republiku i Národní památkový ústav je to skvělá zpráva. Úspěch obou našich projektů dokazuje, že umíme památky nejen stavebně obnovit, ale že jim dokážeme vrátit skutečný život v podobě kulturního využití a také při vzdělávání nových generací. Velmi mne těší, že to oceňuje nejen naše veřejnost, která je památkám věrná, ale nyní skutečně i celá Evropa,“ neskrývá nadšení generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková, která doufá, že obdobným způsobem by mohl NPÚ revitalizovat například unikátní pražskou Invalidovnu.

Ocenění se uděluje za mimořádný přínos v kategoriích památková péče, ve které uspěla obnova Kuksu, dále výzkum, mimořádný přínos při péči o kulturní dědictví ze strany jednotlivců nebo skupin a konečně vzdělávání, odborná příprava a osvěta, kde porotce zaujal projekt Památky nás baví.

Oba české projekty přitom mohou dosáhnout ještě výše a odnést si i finanční odměnu. „Z dvaceti devíti laureátů bude 15. května ve finském Turku vybráno ještě sedm držitelů grand prix, z nichž každý obdrží odměnu ve výši deset tisíc euro. Pro naše projekty by to byl samozřejmě zajímavý bonus, nicméně evropský památkářský Oscar, jak je ocenění často nazýváno, získaný navíc hned ve dvou kategoriích, je pro nás obrovským úspěchem sám o sobě,“ doplňuje Naďa Goryczková. Zatím posledním oceněným zástupcem NPÚ byl v roce 2010 Projekt konzervace a prezentace Horního hradu Bečov.

Dnešním dnem bylo také zahájeno online hlasování pro veřejnost, ve kterém mohou zájemci z celého světa podpořit některý z oblíbených projektů, vyhrát cestu pro dvě osoby do Finska a zúčastnit se jako hosté slavnostního vyhlášení vítězů.

Obnova barokního areálu v Kuksu

Pro obnovu barokního areálu v Kuksu není cena Europa Nostra v poslední době prvním oceněním. Na podzim loňského roku se Kuks stal Stavbou roku 2016 a o jeho návštěvu je stále neutuchající zájem. „Za obnovu hospitálu jsme velmi vděční. Nejenže byla zachráněna významná část českého kulturního dědictví, ale díky současnému využití se stává i moderním zařízením, které má všem příchozím co nabídnout. Zároveň zde však zůstala zachována historická podstata a genius loci,“ pochvaluje si kastelán Libor Švec.

To ostatně při výběru prestižního evropského ocenění zdůraznila i porota. „Obnova hospitálu Kuks, jako nedílná součást projektu ochrany budov a krajiny, je těch nejvyšších kvalit. Její víceoborový a mezioborový přístup považujeme za chvályhodný a měl by sloužit jako přesvědčivý příklad pro jiné projekty obnov v Evropě,“ uvádí se v odůvodnění. Hlavním prostorem výsledných aktivit projektu Kuks – Granátové jablko se stalo výukové centrum, kde se dnes konají výtvarné ateliéry, sympozia, workshopy a další akce.

Hlavním turistickým magnetem je pak prohlídkový okruh prezentující historii rodu Šporků a fungování hospitálu od jeho výstavby až do současnosti. Okruh zahrnuje nejdůležitější artefakty barokního umění: restaurovaný cyklus nástěnných maleb Tance smrti, kostel Nejsvětější Trojice, lapidárium s alegoriemi Ctností a Neřestí z dílny Matyáše Bernarda Brauna a lékárnu U Granátového jablka. Okruh je doplněn návštěvou rodinné hrobky Šporků v kryptě kostela a prohlídkou dvou expozic Českého farmaceutického muzea. Do zahrady za hospitálem se též vrátilo 144 bylinkových záhonů. „Od letošního května plánujeme zavést komentované prohlídky bylinkové zahrady a rozšířit tak povědomí o zdejších rostlinách, užití a funkci zahrady v rámci celého areálu jak v minulosti, tak v současnosti,“ zve k návštěvě Kuksu Libor Švec.

Celou tiskovou zprávu naleznete zde.