Pokyny pro návštěvníky památek platné od 1. 8. 2021

Od 1. 8. 2021 se mění mimořádná opatření proti pandemii covid-19 na památkových objektech ve správě NPÚ. Nově je navýšena kapacita prohlídkového okruhu (prohlídky s průvodcovským výkladem) na 20 osob včetně průvodce bez nutnosti prokázání bezinfekčnosti ve vztahu k onemocnění covid-19.

 

Prosíme návštěvníky, aby si prohlídky rezervovali předem online a dodržovali následující mimořádná opatření:
 • Skupinové prohlídky bez nutnosti prokázání bezinfekčnosti ve vztahu k onemocnění covid-19 mohou být prováděny v maximálním počtu 20 osob včetně průvodce, tj. limit návštěvníků na jednu prohlídku je 19 osob.
 • Maximální kapacitu příslušného prohlídkového okruhu stanovuje správa památkového objektu.
 • U skupinových prohlídek s účastí více než 20 osob (s výjimkou dětí do 6 let) musí návštěvník splnit alespoň jednu z následujících podmínek: 
 1.  osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
 2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC (antigenní) test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
 3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národní certifikát o provedení očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dní v jednodávkovém či dvoudávkovém schématu,
 4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 5. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2, který je určený pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 
 6. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tzn. osoba podstoupí test s negativním výsledkem na místě.
 • Splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek kontroluje zaměstnanec NPÚ organizující skupinovou prohlídku. 
 • V případě nesplnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek nebude návštěvníkovi povolen vstup na skupinovou prohlídku nad 20 osob. 
 • Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do areálu památkových objektů včetně parků a zahrad.
 • Návštěvník je povinen v areálu památkového objektu v místech, kde je vyšší koncentrace osob a není možno dodržet minimální odstup 1,5 m, si zakrýt dýchací cesty (respirátor bez výdechového ventilku dle vládních opatření např. FFP2) a mít je zakryté po celou dobu, kdy se nachází v místech zvýšené koncentrace osob (nádvoří, zahrada, park, hrad, zámek apod.)
 • Návštěvník bez zakrytých dýchacích cest nebude vpuštěn do vnitřních prostor památkového objektu přístupných bez průvodce, a to i přesto, že bude mít platnou vstupenku. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného. Výjimku mají děti do 2 let a další dle aktuálně platného mimořádného opatření.
 • Návštěvníci mezi sebou musí dodržovat odstup minimálně 1,5 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost.
 • Zakazuje se shlukování osob, a to jak v parcích a zahradách, nádvořích a dalších venkovních i vnitřních prostorech, tak především v místech před toaletami, na pokladnách, před výdejními okénky občerstvení a v místech prodeje upomínkových předmětů.
 • Návštěvník je povinen před vstupem do pokladny a na WC použít dezinfekci rukou.
 • Je upřednostňována bezhotovostní platba kartou a on-line prodej vstupenek.
 • Při nedodržení platných opatření a pokynů zaměstnanců NPÚ nebude návštěvník vpuštěn do areálu památkového objektu, nebo může být z areálu památkového objektu bez náhrady vykázán i v případě, že má uhrazené vstupné.