Výběrové řízení na pozici koordinačního, projektového a programového pracovníka v Českém Krumlově

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích, přijme koordinačního, projektového a programového pracovníka na Státní hrad a zámek Český Krumlov

Požadujeme:

 • středoškolské či vysokoškolské vzdělání nejlépe provozně-ekonomického směru nebo zaměřeného na veřejnou správu
 • znalost práce na PC (MS Word, Excel, Outlook)
 • znalost problematiky výběrových řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů
 • základní orientace v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 • základní orientace v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • základní orientace v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • komunikační a organizační schopnosti, smysl pro týmovou práci
 • řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič
 • samostatnost, pečlivost, spolehlivost a zodpovědnost
 • trestní a morální bezúhonnost
 • vysoké pracovní nasazení

Nabízíme:

 • platové zařazení podle příslušných mzdových předpisů - 11. platová třída, stupeň dle praxe v souladu se zákonem č. 341/2017 Sb., nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, možnost osobního ohodnocení po zapracování
 • práci na plný úvazek, smlouva na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou
 • možnost dalšího vzdělávání
 • možnost získání bytu v areálu SHZ Český Krumlov
 • příspěvek na stravování
 • stabilitu státní příspěvkové organizace
 • 25 dní dovolené
 • bezplatné vstupy na památkové objekty NPÚ (i pro rodinné příslušníky)
 • bezplatné vstupy do objektů státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury ČR NPÚ (i pro rodinné příslušníky)

Stručný popis pracovní náplně:

 • příprava a organizace veřejných zakázek v rámci / mimo rámec zákona o zadávání veřejných zakázek
 • práce s Národním elektronickým nástrojem (elektronické tržiště)
 • příprava věcných podkladů krátkodobých i dlouhodobých smluv, vyjma smluv, týkajících se stavební obnovy - služby, dodávky
 • kontrola plnění smluv (vyjma smluv, týkajících se stavební obnovy)
 1. kontrola správnosti fakturace oproti reálně poskytovaným službám a dodávkám
 2. kontrola dodržování ostatních podmínek smluv
 • dohled nad dodržováním všech vnitřních předpisů NPÚ na SHZ Český Krumlov
 • jednání za SHZ v rámci vnitřních i vnějších auditů
 • práce s ekonomickým a účetním systémem WAM/S3
 • tvorba statistik a přehledů v provozně-ekonomické oblasti
 • soustavná spolupráce s odborem ekonomiky a provozu ÚPS České Budějovice

Předpokládaný termín nástupu: nástup možný ihned

Místo výkonu práce: Státní hrad a zámek Český Krumlov, Zámek č. p. 59, 381 01 Český Krumlov

Součástí písemné přihlášky musí být:

 • motivační dopis
 • strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů - telefon, e-mail
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Případné upřesňující dotazy zodpoví e-mailem Ing. Marcela Janáčová - janacova.marcela@npu.cz

Výběrové řízení bude dvoukolové, přičemž 2. kolo bude vedeno formou pohovoru s uchazeči před výběrovou komisí v jednom dnu.

Termín konání 2. kola bude upřesněn vybraným uchazečům z 1. kola v pozvánkách zaslaných e-mailem. O postupu do druhého kola a přesném termínu pohovoru budou uchazeči informováni e-mailem nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem konání pohovoru.

Ústní pohovor proběhne v budově Národního památkového ústavu, Územní památkové správy v Českých Budějovicích, Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice

NPÚ je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

Zasláním přihlášky dávají uchazeči souhlas se zpracováním osobních údajů a uložením dokumentů po dobu nutnou dle zákona o archivnictví. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou uvedeny na www.npu.cz v části Ochrana osobních údajů.