Historický průvod k ukončení zámecké sezóny 2018

Netradiční prohlídka

Historický průvod od gotiky po baroko realizovaný u příležitosti

Ukončení zámecké sezóny

tentokráte na téma: "Stavovské povstání aneb návštěva stavovského vojska v Českém Krumlově L. P. 1618"

Průvod vychází v sobotu 20. října 2018 ve 14:00 hodin
od Městského divadla (z Horní ulice)

Trasa průvodu a představení:
Horní ulice, náměstí Svornosti, Široká ulice, II. zámecké nádvoří, Klášterní dvůr
Účinkují:
Soubory historického tance Fioretto, Campanello a Hartig Ensemble, flétnové soubory Krumlovští pištci a Lusatia Consort, skupina nejen historického šermu Fedrfechtýři, skupina historického šermu Bratři z Růže, českokrumlovští průvodci a kostýmovaní příznivci města a historie