Mezinárodní den památek a historických sídel

Paraplíčko, zásobní zahradnictví - vstup brankou z Důlní ulice
Pojem "Paraplíčko" označuje objekt situovaný v jižním cípu areálu zásobního zahradnictví zámku Český Krumlov.
Objekt, vybudovaný patrně již v 15. století, původně sloužil fortifikačním účelům. Stavba se skládá z prostřední obdélné stavby, k níž z obou stran přiléhají oválné bašty (jihovýchodní bašta je s baštou jihozápadní propojena sklepem). V roce 1815 rozhodl kníže Josef II. Jan Nepomuk ze Schwarzenbergu o zřízení vyhlídkového místa na místě staré bašty v areálu tzv. Horské zahrady, avšak ke stavbě samotné bylo přikročeno až roku 1824. Stará kruhová bašta tak získala novou podobu s šindelovým kruhovým zastřešením ve tvaru paraplete na masivním dřevěném sloupu, zapuštěným hluboko skrze klenbu, odkud působil pákový mechanismus, který umožňoval otevírání a uzavírání stříšky. V roce 1830 došlo k poruše pákového mechanismu, který byl nahrazen klikou.
Paraplíčko, vybudované v nejvyšším místě zámecké zahrady a reprezentující vrchol celého programu vycházkové stezky Horské zahrady, se však nevyužívalo jen jako vyhlídkové místo, ale také jako sladový objekt. V rozsáhlých sklepních prostorách, do nichž je zapuštěn zdvihací mechanismus paraplíčka, zámečtí zahradníci skladovali rostlinné produkty a sazenice a v půdních prostorách uchovávali zahradnické náčiní. Horská zahrada zažila období rozkvětu v první třetině 19. století a až do konce 19. století byla pravidelně udržována a využívána jako "vycházková zahrada". Poté následovalo období jejího úpadku a v důsledku nedostatku péče většina plochy zahrady zarostla náletovými dřevinami a objekt Paraplíčka chátral. V roce 2009 zahájil NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích projekt rekonstrukce Horské zahrady, jehož cílem je rozsáhlá památková obnova a zpřístupnění přírodně krajinářské zahradní úpravy z počátku 19. století široké veřejnosti. V rámci téhož projektu byla v roce 2016 dokončena stavební obnova objektu Paraplíčka.
Paraplíčko, "altánek se zdvihacím mechanismem", je skutečným unikátem, jediným dochovaným v Evropě. Jeho obnovené půdní prostory jsou již připraveny na vytvoření zahradnického muzea. V budoucnu tak budou mít návštěvníci možnost pokochat se nezapomenutelným výhledem na Český Krumlov a navštívit expozici, která se váže k historii místa. V muzeu bude vystaveno historické zahradnické nářadí a různé jiné artefakty a ve sklepních prostorách různé typy květináčů, které naznačí způsob ukládání zahradních produktů a sazenic, podobně jako je tomu v českokrumlovském klášteře klarisek. Pracovníci zámku tímto způsobem zachovají původní funkci těchto prostor.