Koncert Wihanova kvarteta v Maškarním sále zámku Český Krumlov - MHF 2018

Wihanovo kvarteto - "Pocta Leoši Janáčkovi"

/90 let od úmrtí/

Wihanovo kvarteto (ČR) - Leoš Čepický /1. housle/, Jan Schulmeister /2. housle/, Jakub Čepický /viola/, Michal Kaňka /violoncello/

Wihanovo kvarteto je jedním z předních smyčcových kvartet, jež v nedávných letech vznikla z velké české interpretační školy. Kvarteto vzniklé v roce 1985 a stále tvořené původními čtyřmi členy si získalo mimořádný věhlas za interpretaci jak tuzemského repertoáru, tak i mnoha nejpřednějších děl kvartetního repertoáru období klasicismu, romantismu i děl moderních.

 

Program:

L. Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty

B. Smetana: Smyčcový kvartet č. 2 d moll; A. Dvořák: Cypřiše /výběr/

L. Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 "Listy důvěrné"