Novodobá světová premiéra barokní opery v barokním divadle zámku Český Krumlov - FBU 2018

Kulturní akce

Novodobá světová premiéra

Antonio Gianettini: L´Ingresso alla Gioventú di Claudio Nerone
Termín a čas konání: 21. 9. 2018 (pá), 18:00 hodin
Místo konání: Zámecké barokní divadlo, V. zámecké nádvoří

 

Slavnostní opera uvedená v Modeně roku 1692 u příležitosti sňatku vévody Francesca II. d´Este s Margheritou Farnese.

Slavnostní opera L´Ingresso alla Gioventú di Claudio Nerone patří k nejvýznamnějším dílům k dnes již málo známého italského skladatele Antonia Gianettiniho. Jejím námětem je epizoda z doby nástupu císaře Nerona k vládě podle líčení římského historika Publia Cornelia Tacita.

Podkladem pro nastudování je rukopisná partitura unikátně dochovaná v Modeně (Biblioteca Estense Universitaria di Modena) a výtisk libreta, které zároveň sloužilo jako program k modenskému představení roku 1692 uložený tamtéž.

 
Účinkují:
Sólisté, barokní orchestr Hof-Musici; od cembala řídí Ondřej Macek
Režie a barokní gestika: Zuzana Vrbová   

 

REZERVACE