Barokní noc na zámku Český Krumlov – Festival komorní hudby

Divadlo

Barokní opera - Antonín Laube: Das Orakel v provedení souboru Capella Regia
Dále účinkují: Jiří Stivín, Alla Danza, CK Brass Quintet, Ludus musicus, Histriones Pragensis, Krumlovští Pištci, Vagabundus kolektive a žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Český Krumlov jako pantomima v barokních maskách a dětská Schwarzenberská garda
Místo konání: II. zámecké nádvoří, III. a IV. zámecké nádvoří (Maškarní a Zrcadlový sál), Plášťová spojovací chodba, zámecká zahrada