Historický průvod od gotiky po baroko na zámku Český Krumlov

Kulturní akce

Historický průvod od gotiky po baroko realizovaný u příležitosti

Zahájení zámecké sezóny

tentokráte na téma: Setkání pánů erbu růže (u příležitosti oslav sňatku Zachariáše z Hradce s Kateřinou z Valdštejna L. P. 1553)

Průvod vychází v sobotu 7. dubna 2018 ve 14:00 hodin
z V. zámeckého nádvoří (od Barokního divadla)

Trasa průvodu a představení:
V. zámecké nádvoří, II. zámecké nádvoří, Latrán, Široká ulice, náměstí Svornosti, Horní ulice
Účinkují:
Soubor historického tance Fioretto, soubor Krumlovští pištci, taneční soubor Hartig Ensemble, skupina nejen historického šermu Fedrfechtýři, českokrumlovští průvodci a kostýmovaní příznivci města a historie