Historický průvod od gotiky po baroko na zámku Český Krumlov

Divadlo

Historický průvod od gotiky po baroko realizovaný u příležitosti

Zahájení zámecké sezóny

tentokráte na téma: Setkání Petra Voka z Rožmberka s frýdlantským vévodou Albrechtem z Valdštejna

Průvod vychází v sobotu 8. dubna 2017 ve 14:00 hodin
z V. zámeckého nádvoří (od Barokního divadla)

Trasa průvodu a představení:
V. zámecké nádvoří, II. zámecké nádvoří, Latrán, Široká ulice, náměstí Svornosti, Horní ulice
Účinkují:
Fioretto, Krumlovští pištci, Sdružení Bohém, Hartig Ensemble, Fedrfechtýři, českokrumlovští průvodci a kostýmovaní příznivci města a historie