Novodobá světová premiéra barokní opery v barokním divadle zámku Český Krumlov

Divadlo

Novodobá světová premiéra

Antonio Boroni:
La Didone
Vážná opera (dramma serio per musica)
slavnostně uvedená v Praze roku 1768
Termín a čas konání: 15. 9. 2017 (pá), 18:00 hodin
Místo konání: Zámecké barokní divadlo, V. zámecké nádvoří

 

Sólisté a barokní orchestr Hof-Musici, Zámečtí mašinisté
Režie Zuzana Vrbová, od cembala řídí Ondřej Macek

 

Vážná opera ( dramma serio per musica) La Didone na slavné libreto Pietra Metastasia zpracovává tragický příběh kartaginské královny Dídony.

Antonio Boroni (1738 - 1792) patří k dnes neprávem zapomenutým skladatelům 18. století. V e své době byl Boroni velice uznávaným mistrem, a to nejen v Itálii. Pocházel z Říma, avšak prvních úspěchů dosáhl v Benátkách, kde v letech 1763 - 1765 uvedl šest svých oper. V letech 1767 - 1768 byl kapelníkem italské operní společnosti v pražském divadle V Kotcích. Poté získal místo dvorního kapelníka v Drážďanech (1768 - 1770) a ve Stuttgartu (1770 - 1777). Poté až do své smrti zastával prestižní místo kapelníka chrámu sv. Petra ve Vatikánu.

Operu La Didone Boroni napsal a uvedl v Praze roku 1768. Jediné další provedení je doloženo v Drážďanech téhož roku, po pražské premiéře.

Po Boroniho komické opeře L´Amore in Musica, kterou Hof-Musici uvedli v roce 2015, je La Didone dalším dílem, kterým se soubor snaží přispět k poznání nejen tohoto neprávem opomíjeného skladatele, ale také pražského operního života 18. století.    

 

Rezervace vstupenek